دوره های آموزشی

"لیست دوره های آموزش زبان فرانسه"

 

لیست دوره ها عمومی خصوصی
دوره متدیک آموزش زبان فرانسه (A1- C1) 12 جلسه (برای هر ترم) 10 جلسه (برای هر ترم)
دوره آماده سازی آزمون TEF (چهار مهارت) 12 جلسه/ 6 جلسه 8 جلسه
دوره تقویت مهارت درک مطلب شنیداری 6 جلسه 6 جلسه
دوره تقویت مهارت درک مطلب کتبی 6 جلسه 6 جلسه
دوره تقویت مهارت تولید شفاهی (مکالمه) 12 جلسه/ 6 جلسه 8 جلسه
دوره تقویت مهارت تولید نوشتاری (نگارش) 12 جلسه/ 6 جلسه 8 جلسه

 

  • مدت زمان هر جلسه عمومی دو ساعت می باشد.
  • مدت زمان هر جلسه خصوصی یک ساعت و نیم می باشد.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙