آزمون آزمایشی TEF چیست؟

این آزمون آزمایشی، بر حسب ساختار اصلی آزمون TEF، که توسط اتاق بازرگانی پاریس طراحی و اجرا شده است، شبیه سازی شده است تا متقاضیان گذراندن این آزمون بتوانند با انجام تمرینات و مهارت بیشتری خود را برای آزمون اصلی آماده نمایند. پس از گذراندن آزمون آزمایشی، کارنامه ای تحلیلی برای شرکت کنندگان صادر می شود که نقاط ضعف و قوت آنها را بر مبنای چارچوب استاندارد اروپا (CECR) برای سطوح زبانی مختلف، در هر یک از چهار مهارت آزمون تشریح می نماید. همچنین متقاضیان در ادامه می توانند به منظور تقویت سطح زبانی خود از مشاوره اساتید مجرب و کلاسهای درس آنها به صورت گروهی یا انفرادی بهره مند شوند.

دلایل شرکت در آزمون آزمایشی TEF:

آگاهی از سطح زبانی

متقاضیان می توانند پس از شرکت در آزمون آزمایشی، با دریافت کارنامه ای تحلیلی بر مبنای چارچوب استاندارد اروپا (CECR) برای سطوح زبانی، و آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود، سطح زبانی فعلی خود را شناسایی نمایند.

راهنمایی و پشتیبانی تخصصی

شرکت کنندگان در این آزمون، پس از آگاهی از سطح زبانی خود، برای رسیدن به سطح دلخواه، می توانند از نظرات اساتید و کارشناسان و برنامه ی پیشنهادی آنها، منحصرا برای شخص متقاضی نسبت به نیازها و محدودیت های زمانی فرد، استفاد نمایند.

برنامه ریزی زمانی

برنامه درسی پیشنهادی اساتید به فرد متقاضی، وی را برای رسیدن به نتیجه دلخواه در مدت زمان مطلوب هدایت می کند.

صرفه جویی در هزینه

تمامی این خدمات، به منظور هدایت صحیح متقاضیان در برنامه ریزی مالی و اقتصادی آنها و جلوگیری از اتلاف زمان، انرژی و سرمایه آنهاست.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙